Fen

Besøk, konferanse, kantinestol

noProduktnummer: 1895

Stolen leveres i bøkefiner eller laminat.
Stort fargevalg.
fen_03_3_4